CURSUS REANIMATIE MET M.B.V. AED

Er hangt een AED in onze fabriek om in te zetten bij acute hartprobleem slachtoffers in en rondom ons bedrijf. Voor een goede uitleg hoe hiermee te werken hadden we een reanimatiecursus. Er werd een oefenpop gebruikt om een mogelijke daadwerkelijke situatie zo goed mogelijk na te bootsen. Ook samenwerking is in deze situatie erg belangrijk.

  

We hopen de AED nooit echt te hoeven gebruiken, maar als het moet dan kunnen we helpen.

Neem contact op