CERTIFICATEN

De Jager RVS beschikt over alle benodigde certificaten. Ons managementsysteem is door LRQA goedgekeurd voor ISO 9001:2015 en het veiligheidsmanagementsysteem is goedgekeurd voor VGM Checklist Aannemers (VCA*) Rev. 2008/5.1.

Onze lasmethodes zijn gekwalificeerd volgens NEN-EN ISO 9606-1 en lasprocedure NEN-EN-ISO 15614-1;2004. Al onze lassers hebben lascertificaten voor zowel TIG als MIG/MAG. Op dit alles wordt nauwlettend toezicht gehouden door onze eigen gediplomeerde lasinspecteur.

In het ontwerp en de productie van onze RVS machines passen wij de machinerichtlijn 2006/42/EG toe. Hiervoor hebben wij ruime kennis in huis. Alle machines gaan bij ons gekeurd en voorzien van een CE-markering de deur uit.

Wij hanteren de hygiënerichtlijnen  HACCP, EHEDGE en de IFS en BRC normen en passen materialen en onderdelen toe volgens verordening (EG) nr.1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.