MACHINERICHTLIJN 2006/42/EG

De machinerichtlijn (2006/42/EG) is een door de Europese Unie uitgevaardigde richtlijn voor machinefabrikanten. Hierin staan de gestandaardiseerde normen en eisen met betrekking tot de gezondheid en veiligheid aan welke een machine moet voldoen en om controle hierop mogelijk te maken.

Deze globale wetgeving zorgt ervoor dat de vele verschillende soorten en maten in de EU gefabriceerde machines uniform aan alle essentiële voorwaarden voldoen.

Uitgebreide informatie en ook korte duidelijke samenvattingen van de machinerichtlijn vindt u op :

http://www.machinerichtlijn.eu

http://www.euronorm.net

 CE keuren machines

Vragen over veilige machines? Nieuwe of uw bestaande neem op met De Jager RVS.