INCIDENTEEL REINIGEN VAN RVS

Het kan voorkomen dat delen van een constructie plaatselijk een extra behandeling nodig hebben, voor het behoud van het uiterlijk of ter voorkomen van corrosie:

 1. Indien bij het normale onderhoud wordt geconstateerd dat lokaal bijzondere vervuiling of beschadigingen zijn opgetreden;
 2. Indien er tijdelijk extreme condities hebben geheerst b.v. door de nabijheid van reparatiewerkzaamheden of een calamiteit.

Voor een aantal situaties worden in tabel 1 genoemde reinigingsmethoden aangeraden:

Vlektype

Schoonmaak methode, middelen en alternatieven

Lichte vervuiling, vingerafdrukken

 1.      wassen met alkalisch reinigingsproduct, Pelox AR en naspoelen
 2.      reinigen met RVS Glans Clean

Olie en vet

 1.      oplossen met een organisch oplosmiddel (terpentine) en nareinigen           met een alkalisch reinigingsproduct, Pelox AR.
 2.      reinigen met RVS Glans Clean

Ernstige vlekken en verkleuringen

 1.      wassen met licht schurend reinigingsproduct, Pelox Plus 1000 en/of 3000
 2.      wassen met een zuurreiniger, Pelox FRD Speciaal en naspoelen met koud water.


Voor aanvang van de reinigingswerkzaamheden is het raadzaam om op een kleine oppervlakte een proefvlakje te zetten zodat een uiteindelijk resultaat vooraf beoordeeld kan worden.

Verwijderen van graffiti

De meest toegepaste verfsoorten bij graffiti zijn niet-doorhardende verfsoorten, die goed oplosbaar of opweekbaar zijn. Op poreuze ondergronden blijven deze moeilijk te verwijderen. Op rvs oppervlakken zijn deze verfsoorten goed verwijderbaar. Mogelijke middelen voor het verwijderen van graffiti kunnen naar oplossend vermogen onderscheiden worden in:

Gangbare oplosmiddelen vaak algemeen als verfverdunner (thinner) aangeduid:

 • Terpentine-achtige middelen;
 • Wat sterkere oplosmiddelen op basis van ketonen, esters en aceton;
 • Mark Remover, dit is een milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar product dat geen problemen geeft op rvs oppervlakken.

Aanbevolen wordt om de oppervlakte goed na te spoelen met water en eventueel droog te wrijven om vlekvorming te voorkomen.

 • Afbijtmiddelen voor verf op basis van methyleenchloride.
  Het gebruik van afbijtmiddelen moet kortstondig zijn i.v.m. het mogelijke aantasten van rvs. Goed naspoelen met water is noodzakelijk, eventueel gevolgd door droogwrijven ter voorkoming van vlekvorming.

Zeker bij esthetische rvs toepassingen moeten geen schurende behandelingen plaats vinden. Wel kan met mechanische ondersteuning (doeken, nylon pad, nylon borstel) het oplossend vermogen sterk vergroot worden.

Uiteraard moet het inhaleren alsmede oog- en huidcontact worden vermeden. Afhankelijk van de gebruikte middelen kunnen extra voorzieningen nodig zijn. 

Gangbare oplosmiddelen vaak algemeen als verfverdunner (thinner) aangeduid.