VOORZORGSMAATREGELEN RVS BIJ REPARATIE EN ONDERHOUD

Veranderingen of reparaties aan rvs constructies mogen alleen door bedrijven worden uitgevoerd die kennis hebben van de verwerking van verschillende soorten rvs.

Wanneer er reparaties of onderhoud in de buurt van rvs constructies plaats moeten vinden, wordt geadviseerd om afscherming toe te passen ter vermijding van beschadiging of contaminatie. Tijdens voorkomende gevallen kunnen beschermende maatregelen bestaan uit afdekken/afschermen van het rvs, of van de werkplek, gevolgd door een grondige reiniging van het rvs.

Verspanende veranderingen aan of nabij het rvs moeten worden vermeden, aangezien hierdoor slijpsel (laag gelegeerd staal) afkomstig van machines of werkstukken op het rvs terecht kan komen.

Indien werkzaamheden nabij het rvs het gebruik van koel- of spoelmiddelen noodzakelijk maken, mogen deze middelen geen chloor of zwavelverbindingen bevatten.