ONDERHOUDSVOORSCHRIFT VOOR RVS BUITEN

Roestvrijstaal staat aan de buitenzijde onder invloed van verschillende atmosferische omstandigheden afhankelijk van de plaats en omgeving. Hierbij moet worden gedacht aan plaatsen in de omgeving van industrieel milieu (spoor en autosnelweg) en maritiem milieu. Doordat het roestvrijstaal continu aan deze omstandigheden wordt blootgesteld betekent dit een verzwaring van de condities waarmee het te maken krijgt. Daarom wordt er een relatief zwaar onderhoudsadvies gegeven voor het reinigen van roestvrijstaal dat zich buiten bevindt.

Standaardreiniging (schoonspuiten en/of afsponsen) met een interval van 3 maanden:

 • In het voorjaar, met als kenmerk dat nabij wegen mogelijke pekelresten verwijderd worden (uit te voeren nadat de weg is schoongespoeld, na de laatste gladheidbestrijding),
 • In het najaar, met als kenmerk dat restanten zomervuil (o.a. vet, roet) samen met eventueel woestijnzand verwijderd worden.
 • Een extra reiniging bij elke 2e standaard reiniging.

Waterkwaliteit:

Voor het reinigen van roestvrijstaal kan in de regel gewoon koud regionaal drinkwater worden gebruikt. Bij gebruik van ander water mag de concentratie aan verontreinigingen zoals chloriden en kalkbestanddelen, die van het drinkwater niet te boven gaan. Is dit wel het geval dan dienst gespoeld te worden met gedemineraliseerd water.

Temperatuur:

Voor een optimaal reinigingsresultaat is het belangrijk dat de temperatuur niet onder de 10°C is.

Nadere beschrijving van de standaard reiniging

 1. Reiniging vindt afhankelijk van de constructie plaats met koud water en de hand (spons/wisser) of met een hogedrukreiniger (min. 130 bar) en koud water. Bij kieren en openingen kan men beter geen hogedrukreiniger toepassen. Ter vermijding van contaminatie dienen uiteinden van wissers, spuitlansen, ladders, afstandhouders en andere onderdelen welke in contact komen met roestvrijstaal voorzien te zijn van een kunststof bescherming of roestvrijstaal;
 2. Bij gevelbeplating en kozijnen verdient het aanbeveling de eenvoudige reiniging te combineren met het wassen van de ramen. Bij sierbeplating bestaande uit relatief grote oppervlakten, kunnen extra voorzieningen voor de bereikbaarheid noodzakelijk zijn, alsmede aanpassing van de hulpmiddelen;
 3. Tot slot dient de constructie nagespoeld te worden met een lagedruk waterstraal, waarna het oppervlak afgewist kan worden of aan de lucht kan drogen;
 4. Indien bij de uitvoering bijzondere vervuiling of beschadigingen geconstateerd zijn, dienen deze met opgave van aard en plaats gemeld te worden aan de beheerder. Deze kan dan eventueel tot aanvullende behandelingen besluiten.

Nadere beschrijving van de extra reiniging

De extra reiniging omvast mechanisch ondersteund reinigen met reinigingsmiddel, gevolgd door naspoelen. Hoewel dit veel effectiever is dan alleen schoonspuiten, verdient het, gelet op mogelijke lokale omstandigheden en benodigde voorzieningen, aanbeveling de frequentie van deze intensieve reiniging te beperken.

Ter vermijding van contaminatie dienen uiteinden van wissers, spuitlansen, ladders, afstandshouders en andere onderdelen welke in contact komen met roestvrijstaal voorzien te zijn van een kunststof beschermen (of roestvrijstaal).

De extra reiniging omvat de volgende stappen:

 1. Reiniging met koud water handmatig of met een hogedrukreiniger, eerst de binnenzijde van de constructie (indien noodzakelijk) en vervolgens de buitenzijde, met name bij sierbeplating);
 2. Extra reiniging van de sierbeplating aan de buitenzijde door middel van afwassen met mechanische ondersteuning. Het water bevat een licht alkalisch reinigingsmiddel op zeepbasis, Pelox AR. De mechanische ondersteuning bestaat uit borstelen met een zachte borstel met nylon haren. Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een schone spons of zachte nylon borstel;
 3. Tot slot dient de constructie te worden nagespoeld met een lagedruk waterstraal en koud water. Laat hierna de oppervlakte drogen aan de lucht;
 4. Indien bij de uitvoering bijzondere vervuiling of beschadigingen geconstateerd zijn, dienen deze met opgave van aard en plaats gemeld te worden aan de beheerder. Deze kan dan eventueel tot aanvullende behandelingen besluiten.

Oplevering

Men moet er, bij het schoonmaken van alle onderdelen, voor zorgen dat agressieve schoonmaakproducten absoluut niet in contact komen met het roestvrijstaal. Indien er ook maar een kleine kans bestaat dat dit niet is uit te sluiten dienen alle aanwezige roestvrijstalen onderdelen voor aanvang van de schoonmaakwerkzaamheden geheel te worden afgedekt of met plastic folie te worden afgeplakt.

Schoonmaken tegelvloeren:

Voorgaande waarschuwing is dus ook van toepassing bij het verwijderen van de cementsluier b.v. van tegelvloeren. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van producten die bijzonder agressief zijn t.o.v. roestvrijstaal. Deze producten zijn vaak op basis van zoutzuur wat bij opspatten een schade geeft aan het roestvrijstaal die in de meeste gevallen niet is te repareren.