LASSEN IN RVS

Er zijn drie mogelijkheden in lassen, namelijk:

  • Smeltlassen; bij deze methode wordt alleen warmte toegevoerd. Voorbeelden zijn o.a. het lassen met beklede elektroden, het MIG- en het MAG-lassen, het autogeen lassen en het TIG-lassen.
  • Warmdruklassen; bij deze methode wordt zowel warmte als druk toegevoerd. Voorbeelden zijn onder andere het smeedlassen en het weerstandlassen.
  • Kouddruklassen; bij deze methode wordt alleen druk toegevoerd. Voorbeelden zijn het explosielassen en het wrijvingslassen.

Een goede lasser beheerst het lasproces zowel in theorie als in de praktijk.