SMELTLASSEN IN RVS

De European Federation for Welding Cutting and Joining, de EWF, onderscheidt lassen in de volgende processen:

  • Het lassen met bekleden elektroden;
  • Het MIG- en het MAG-lassen;
  • Het TIG-lassen, ook wel argon-arc lassen genoemd;
  • Het autogeen lassen.

Bij smeltlassen wordt door een elektrische boog of autogene vlam een smeltbad gevormd. Het smeltbad bestaat uit gesmolten werkstukmateriaal en evt. aangevoerd elektrodemateriaal. Beide materialen zullen samenvloeien en na afkoeling vorm zij de las.

In de lucht die zich rond de warmtebron en het smeltbad bevindt zitten de gassen zuurstof, stikstof en waterstof. De gassen in de lucht hebben de eigenschap om het vloeibare metaal binnen te dringen en daardoor, naast poreusheid van het lasmetaal, tevens de mechanische eigenschappen ervan nadelig te beïnvloeden. Met andere woorden: het smeltbad moet worden afgeschermd tegen het binnendringen van de gassen. Er zijn een aantal methoden ontwikkeld om het smeltbad en het stollende lasmetaal tegen de inwerking van de lucht af te schermen.

De bekendste manieren van bescherming van het smeltbad en het stollende lasmetaal tegen de beïnvloeding van de lucht zijn:

  • Afscherming door de slak en gaskegel, zoals bij het lassen met bekleden elektroden;
  • Afscherming door een gaskegel, zoals bij het MIG- en het MAG-lassen, het TIG-lassen en het autogeen lassen;
  • Afscherming door een slag, zoals bij het onder poeder lassen;
  • Vacuüm, zoals bij het elektronenstraal lassen.