TIG-LASSEN IN RVS

Bij de methode van het TIG-lassen wordt een elektrische boog getrokken tussen een niet-afsmeltende wolfram elektrode en het werkstuk. Hierdoor wordt het werkstuk plaatselijk tot smelten gebracht en zal, indien men een toevoegmateriaal toevoert, dit toevoegmateriaal afsmelten en met het gesmolten werkstukmateriaal samenvloeien, waarna het uiteindelijk na stolling de las zal vormen. Het smeltbad en de stollende las worden afgeschermd tegen de inwerking van de omgevingslucht door een extra aangevoerd beschermgas. Het TIG-lassen is een geschikt proces voor het verbinden van de non-ferromaterialen, alsmede voor het maken van doorlassingen in pijpverbindingen. Dit vanwege de hoge kwaliteit die met dit proces kan worden gerealiseerd. 

Invloedsfactoren op het proces

Er kan bij dit lasproces desgewenst lastoevoegmateriaal zijdelings in de boog worden gevoerd, waardoor dit afsmelt. Door dit toevoegmateriaal vloeit geen stroom, zodat er een lasparameter minder schijnt te zijn dan bij de andere processen. Echter, daartegenover staan weer andere factoren die de kwaliteit beïnvloeden. Deze zijn onder meer het type van de niet-afsmeltende wolfram elektrode, de stroomsoort (wisselstroom of gelijkstroom), de vorm van de punt van deze elektrode en dergelijke.