OPPERVLAKTE BEHANDELINGEN VOOR ROESTWERENDHEID

De roestwerendheid van rvs ontstaat door de aanwezigheid van een beschermende chroomoxide laag. Deze huid kan echter tijdens de bewerking- en verwerking van het materiaal een ongunstige samenstelling krijgen waardoor de beschermende functie voor een poosje verminderd is. Dit kan zijn ontstaan door lassen of een andere methode waarbij het materiaal erg verhit wordt of door mechanische bewerkingen. Tijdens het lassen vindt er rondom de las ook een verkleuring van het materiaal plaats. Zowel de verslechterde chroomoxide laag en de verkleuring van het materiaal moeten hersteld worden. Dat heet een nabehandeling van het roestvaste staal.

Er zijn twee veelgebruikte nabehandelingsmethoden:

  • De chemische nabehandelingsmethode
  • De mechanische nabehandelingsmethode

De chemische nabehandelingsmethode is het in contact brengen van het materiaal met beits. De werkzame bestanddelen van beits zijn 22% salpeterzuur en 5% waterstoffluoride. Deze nabehandelingsmethode geeft meer zekerheid over het optimaal herstellen van de chroomoxide. De beits kan worden aangebracht door middel van het rvs onderdompelen in een beitsbad of de beits kan worden aangebracht in de vorm van gel en met een kwast of spuit op het materiaal worden gestreken.

Het gehele proces bestaat uit vier stappen:

  1. Ontvetten
  2. Beitsen
  3. Spoelen
  4. Passievere

De laatste stap is heel belangrijk, omdat tijdens het beitsen alle oxiden uit het oppervlakte zijn gehaald; dus ook de beschermde chroomoxide laag. Dat betekent dat de huid die om het rvs zit zeer (re-) actief is. Er zal zich snel tijdens blootstelling aan de buitenlucht weer een chroomoxide laag vormen. De huid is na blootstelling aan de buitenlucht weer passief. Wel is het van belang dat de buitenlucht niet verontreinigd is.

Onder mechanische nabehandelingsmethoden verstaat men:

  • Glasparelstralen
  • Schuren
  • Slijpen
  • Borstelen

Deze methodes geven geen 100% garantie op herstellende werking. Raadzaam is om eerst te beitsen en dan de mechanische bewerking uit te voeren.