HET LASSEN VAN ROESTVASTSTAAL

Lassen is het verbinden van metalen, waarbij het materiaal die de verbinding maakt op de verbindingsplaats in vloeibare toestand wordt aangebracht, terwijl al of niet materiaal van dezelfde of ongeveer dezelfde samenstelling wordt toegevoegd. Er zijn in deze tijd vele lasprocessen. De hoofdindeling is smeltlassen en druklassen. Roestvaststaal wordt meestal gelast met smeltlassen onder de bescherming van gas. De processen zijn dan TIG en MIG/MAG.

Roestvaststaal wordt overwegend gelast met gelijkstroom. De volgende zaken dient de lasser bij het lassen van roestvaststaal goed in acht te nemen.

  • De laskanten voor het lassen braamvrij maken, ontvetten en schoonmaken.
  • Ontsteken van de boog met boogstabilisator, geen contact met het materiaal.
  • Gebruik wolfram-electroden gelegeerd met 2% thorium.
  • Slijp de wolfram-electrode in de voor het werkstuk geschikte vorm.
  • Bescherm de keerzijde van de las tegen oxideren.
  • Las zo snel mogelijk (zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen).
  • Pas op voor oververhitting.
  • Gebruik (indien aanwezig) een kratenvulschakeling of voetschakelaar.
  • Pas na het lassen een nabewerking toe.

Kijk voor meer informatie op de RVS Lassen wiki pagina's.