ZIEK WORDEN DOOR DE CAMPYLOBACTER

De meest gerapporteerde zoönotische ziekte in mensen is de Campylobacter. E.coli-besmetting blijkt daarnaast een stijgende trend te zijn waaraan de grote EHEC-uitbraak in 2011 heeft bijgedragen. Het jaarlijks rapport over zoönosen en voedselgerelateerde uitbraken in de Europse Unie van 2011, wat geproduceerd werd door de EFSA en het ECDC, gaven daarvan de resultaten. Daaruit blijkt ook dat de besmettingen met Salmonella afnemen in 2011. Dat is een goed teken volgens EFSA, maar door de toenemende besmetting van Campylobacter en E.coli is voortdurende monitoring van deze bacteriën in de voedselketen noodzakelijk. 202.209 gevallen van Campylobacter zijn er in 2011 gerapporteerd, dat is 2,2% meer dan in 2010. Door die bacterie kan je diarree en koorts krijgen en de bacterie komt het meeste voor op kippenvlees. In 2011 zorgde VTEC/STEC(E.coli) voor 9.485 ziektegevallen. De sterkte stijging van 2011 kwam door de uitbraak in Frankrijk en Duitsland door besmette ontkiemde zaden. E.coli stijgde die jaren daarvoor ook al. Het is dan ook de tweede meest gerapporteerde zoönotische ziekte van 2011 in mensen met 95.548 gevallen, en dat ondanks de vermindering van de Salmonella besmettingen. In verse kip, gemalen kip en kipgerechten werd Salmonella het meest aangetroffen. In 2012 was er een Salmonella uitbraak ik gerookte zalm.

Bron: www.efsa.europe.eu